DIGITALA NEGATIV

Fotografisk Verksamhet Sverige Fotografisk Verksamhet utvecklar metoder för att visualisera informationen i digitala fotografiers rådata.
Dagens sätt att framställa digitala bilder från rådata gör antaganden kring exempelvis färgåtergivning. Detta innebär en viss förvrängning av informationen.
Fotografisk Verksamhet fokuserar på att respektera den information som finns tillgänglig i rådata med sina bildframställningar.

Bildjämförelse
exempel med raw
exempel med digitalt negativ

Detaljåtergivning från digtalt negativ till vänster, detaljåtergivning från standard rådataformat till höger

Få ut mer av din rådata

Dessa digitala negativ är ett nytt icke-destruktivt sätt att framställa din bild från rådata.

Tar tillvara på information som inte utnyttjas i andra RAW-format. Informationen i andra rådataformat kan vara begränsad och inte utnyttja hela potentialen av rådata.

Använda dessa digitala negativ i bildbearbetningprocessen för en högre detaljåtergivning och bildkvalité - utan AI eller annan förvrängning av urpsrungsdata.

Framkalla ett digitalt negativ som tiff-fil