bevarat.se

Planerade aktiviteter i Täby hembygdsförenings regi: 

Lugnetfortet.

RAÄ-nummer Täby 433:1

N59.27.451 E018.08.207

Finns på en mindre höjd alldeles intill E18 södergående riktning vid Arninge trafikplats. Nås enklast från parkeringen vid "XXL" och gå sedan söderut in i skogen 300 m. Det östra rummets embrassyrer är plomberade. Alla ytterdörrar utom en dörr är låsta eller reglade, det är mycket småbuskar och brännässlor omkring fortet.

Invändigt är fortet välbevarat med äldre flagnande färg på väggar och tak, det finns mindre mängd krossat glas i korridorerna.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#29.0

Länk till film: https://www.youtube.com/watch?v=oNA-RvyqjgY

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+433%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0433-01-D.jpg

En liten bit västerut finns det ett längre skyttevärn.

RAÄ-nummer Täby 432:1 

N59.27.422 E018.08.116

som slutar vid stängslet framme vid Arningeleden.

Bilderna hittar du här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#50.0

Länk till film: https://www.youtube.com/watch?v=x0Pc6fiySpo

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+432%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0432-01-D.jpg

Östra Arningefortet/ Carl Robert Lamms fort.

RAÄ-nummer Täby 430:2

RAÄ-nummer Täby 430:1

RAÄ-nummer Täby 430:3

RAÄ-nummer Täby 431:1

N59.27.624 E018.07.975

Invigdes 31 maj 1915 i närvaro av kung Gustav V Adolf och kronprinsen. Ligger bakom Elgiganten i Arninge centrum och är delvis raserad i samband med bygget av centrum. En dörr är öppen.

Skyttevärn vid Ö Arningefortet ligger i förlängningen av gången som utgår från fortet. Det är mycket överväxt men väl synligt. Här finns det en minnessten i skyttevärnet N59.27.583 E018.07.960 som i september 2011 vaktas av ilskna getingar.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#21.0

Länk till film: https://youtu.be/3Of0j8_UQlw

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+430%3A2&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0430-01-D.jpg

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+431%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0431-01-D.jpg

Västra Arningefortet.

 

 

 

 

 

 

 

 

N59.27.83 E018.07.473

Ligger utmed Arningeleden på hödjen intill butiken "Folkhemmet" och snyggades till av byggherren Åke Tungel i samband med att området bebyggdes. Fortet är plomberat och det är inte möjligt att ta sig in men det går att titta in genom embrassyrerna.

Västra Arningefortetst kulsprutevärn.

 

 

 

 

 

 

 

N59.27.825 E018.07.423

Kulsprutevärnet ligger ca 100 norr om fortet och det är möjligt att gå in i.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#13.0

Skyttevärn vid Arninge.

RAÄ-nummer Täby 426:1

RAÄ-nummer Täby 426:2

RAÄ-nummer Täby 451:1

N59.27.617 E018.07.684

Till vänster i skogen, på krönet bakom Max, utmed Arningeleden mot Vallentuna finns det skyttevärn som till viss del är frilagda. Enklast är att parkera vid Max hamburgeri. Vissa partier är delvis raserade och övertorvade. Det finns spår efter djur som grävt gångar och gropar. Dessa skyttevärn ansluter till skyttevärnen vid Skavlöten efter ett längre uppehåll.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#10.0

Länk till RAÄ objektbeskrivning, observera att det är två länkar:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+426%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0426-01-D.jpg

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+451%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0451-01-D.jpg

Fort och värn vid Skavlöten.

RAÄ-nummer Täby 425:1

N59.27.854 E018.06.912

Vid Skavlötens motionsgård går det en grusväg till Rönninge by, längs med denna ligger det ett mindre betongfort intill vägen, detta fort är öppet men mycket sotigt och skräpigt inuti. Vid ingången till detta fort går det en gång som leder till ett öppet kulsprutevärn. På andra sidan fältet, mot Arninge, ligger ytterliggare ett litet betongfort som är öppet. Bakom detta fort finns skyttevärn med två öppna kulsprutevärn och ännu ett delvis raserat kulsprutevärn en liten bit längs med löpgraven. De båda forten är också bekostade av CR Lamm. Området runt värnen och i löpgraven bakom är under sommaren rensat från sly och embrasyrerna är framgrävda. Ena värnet är numera låst för att förhindra ytterligare vandalisering.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#22.0

Här hittar du en film över ena fortet: https://www.youtube.com/watch?v=-dQqsIjL2SU

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+425%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0425-01-D.jpg

Skyttevärn vid Skavlöten.

RAÄ-nummer Täby 424:1

N59.27.904 E 018.06.485

Vid Skavlötens motionsgård och Rönningesjön utgår ett längre skyttevärn från Skansenberget där koordinaten är tagen i från, skyttevärnet är ungefär 1000 meter med kortare avbrott. Två minnesstenar finns i muren. Skyttevärnet är väl synlig och inte speciellt beväxt. Vissa partier är förhållandevis djupa och vattenfyllda. Utöver skyttevärnet finns det i slutet av denna linje ett öppet kulsprutevärn och en bunker, dessa redovisas i stycket ovan.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#23.0

Film hitar du här: https://www.youtube.com/watch?v=YtnqhEBi1G4&t=29s

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+424%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0424-01-D.jpg

Förberedda fältarbeten i Skavlöten.

I området finns det en plats som en gång var helt inhägnad med stängsel, taggtråd och en låst grind. Utseendet är av samma typ som finns kvar på vissa ställen i och runt linjen. I mitten av den inhägnade ytan finns det en kallmurad brunn, ca 50 cm diameter. Ingen dokumentation om denna plats finns registrerad hos RAÄ. Brunnen finns med på en militär översiktsritning . Platsen upptäcktes av en slump i början av december 2013 och vi anger inte platsen då den inte har säkrats för besökare.

Bilderna finns här:http://korvlinjentaby.bevarat.se/#!album-58

Gribbylundsvägen.

RAÄ-nummer Täby 435:1

RAÄ-nummer Täby 434:1

N59.28.177 E018.05.619

I skogen mellan ett dagis och en cykelväg finns det ett skyttevärn som till stora delar är raserad och ett mindre skyddsrum som det är möjligt att gå in i. Skyttevärnet är slyröjt i oktober 2011 och innehåller sammanlagt fyra minnesstenar i olika storlekar. Utöver dessa fyra stenar finns det ytterligare tre minnesstenar i närheten som redovisas längre ner på denna sida.

På skolområdet, i skogsbacken finns det rester av ett värn som till stora delar är övertäckt och också enligt uppgift ska innehålla en numera dold minnessten.

Rester, ett betongfundament, av en vägspärr finns här.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#32.0

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+435%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0435-01-D.jpg

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+434%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0434-01-D.jpg

Värngränd.

RAÄ-nummer Täby 437:1

N59.28.224 E018.05.130

Gångvägen i slutet av Värngränd skär igenom detta skyttevärn som ligger intill Löttingelundsvägen. Värnet är tydligt och ungefär 100 m långt i varierande skick. Delar av vallen har stensättningen kvar. Detta värn ingick i ett längre avsnitt i riktning mot värnet vid Gribbylundsvägen som låg där Löttingelundsvägen drar fram.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#53.0

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+437%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0437-01-D.jpg

Gribbylundsfortet.

RAÄ-nummer Täby 438:1

N59.28.264 E018.04.865

Närmaste bilparkering är på Furuvägen.

Ligger på höjden vid korsningen Löttingevägen/ Furuvägen längs med Ensta Krogs 10 km spår. Fortet är öppet med tre ingångar och det är väl rensat runt om och med utsikten är det lätt att förstå dess strategiska placering. Taket är rensat från växtlighet med tjäran kvar. Inuti är det till större delen massa bråte och rester av bränder, bla cyklar.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#6.0

Det finns ett skyttevärn 100 meter från fortet, riktning mot Gullsjön, på båda sidorna om motionsspåret. Den tydligaste delen är under luftledningarna. Rensad från sly i september 2011 av befästningsgruppen.

Bilderna på värnet hittar du här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#54.0

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+438%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0438-01-D.jpg

Gullsjöfortet.

RAÄ-nummer Täby 439:1

N59 28.499 E018 04.850

Nås enklast med bil genom att parkera vid Grön entré, Löttingevägen, eller en 800 m lång promenad norrut från Gribbylundsfortet.

Fortet består av en infanterikorv och en lång täckt tunnel, gevärsgalleri, med små embrassyrer och i slutet av den ansluter skyttevärn norrut mot Prästgårdsfortet och söderut mot Margretelundsfortet. Fortet är öppet och relativt välbevarat utan större skadegörelse.

Invändigt städad och utvändigt slyröjd 2011-04-16 i Befästningsgruppens regi.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#5.0

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+439%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0439-01-D.jpg

Skyttevärn vid Gullsjöfortet.

RAÄ-nummer Täby 439:2

RAÄ-nummer Täby 423:1

Vid Gullsjöfortet utgår norrut en linje av skyttevärn i riktning mot Skogbergafortet. Skyttevärnet är uppdelad i tre sektioner med de två första nära varandra med start vid fortet. Den andra delen är i gott skick och är till viss del gjuten. Den sista sektionen som slutar vid kabelgatan är tydlig men raserad och inte speciellt djup.

Skyttevärnen är slyröjda och rensat 2011-04-16 och 2011-09 i Befästningsgruppens regi.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#9.0

Länk till RAÄ objektbeskrivning, observera att det är två länkar:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+439%3A2&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0439-01-D.jpg

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+423%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0423-01-D.jpg

Skogbergafortet.

RAÄ-nummer Täby 441:1 

N59.28.754 E018.04.674

Det finns en gård i närheten som heter Skogberga. Nås enklast genom att parkera vid Grön entré, Löttingevägen, och sedan promenera på motionspåret runt Gullsjön. Vid den branta backen, 5 km markering, efter rastplats Gullsjön ta stigarna norrut mot Norrortsleden. Fortet är öppet och är invändigt nerklottrat med sprayfärg. 

Röjt utvändigt från sly och taggtråd 2011-09-10 i Befästningsgruppens regi. Det finns ett skyttevärn med en minnessten i närheten av ovan koordinat.

Film över skyttevärnet: https://www.youtube.com/watch?v=aCYGzVzkuyU

Det finns en aktiv skjutbana några hundra meter väster om fortet, respektera skyltning om detta.

Bilderna på fortet och värnet finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#55.5 

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+441%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0441-01-D.jpg

På andra sidan Norrortsleden finns ett ksp värn.

RAÄ-nummer Täby 440:1

N59.28.813 E018.04.765

som det är möjligt att gå in i, det finns en gångbro (Ekodukt) över Norrortsleden för säker passage. Mellan detta värn och Prästgårdsfortet finns det en minnessten uppställd på grusplanen på samma sida av Norrortsleden som fortet. 80 meter bakom minnesstenen, riktning mot tunneln, ligger den sista biten av skyttevärnet som hör till detta RAÄ-nummer. De andra sektionerna, bortsett från Ksp-värnet, raserades i samband med vägbygget. Innan gick den i vinklar från den gamla skjutvallen som låg nedanför fortet.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#35.0

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+440%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0440-01-D.jpg

Karby kohage, skyttevärn.

RAÄ-nummer Täby 442:1

N59.28.789 E018.04.024

Namnet får vara så här tills jag kommer på ett bättre...

På ett fält mellan Karbyfortet och Prästgårdsfortet ligger detta grävda och stensatta skyttevärn. Värnet är tydligt men delvist raserat då värnet ligger i en kohage. Värnet ligger i nederkant på en kulle mitt i hagen, som vanligt är skyddet byggt för anfall norrifrån. I detta fall är det svårt att se om man tar den säkra stigen utanför hagarna. Hagens invånare, Higland Cattle, var måttligt roade och blev lite väl närgångna vid mitt besök så en liten varning är på sin plats om du tänker besöka detta värn.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#34.0

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+442%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0442-01-D.jpg 

Östra Karbybatteriet.

Inget RAÄ.

N59.28.744 E018.03.741

Enligt generalstabskartan är detta en batteriplats. Ligger i åkerkanten och består av två batteriplatser med skyddsvall av jord mot åkern/ skjutriktning och öppet bakåt. Inga andra förstärkningar är gjorda eller finns kvar.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#52.0

Karbybatteriet.

RAÄ-nummer Täby 452:1

N59.28.337 E018.03.517

Ligger mellan Täby Kyrkby och Visinge längs med Efraimsbergsvägen, anlades 1904 enligt Täby hembydsföreing i en skrift nr 32 om Visinge Gård. Åk över tågspåret så ligger batteriet i skogsdungen till vänster om grusvägen. Allt är öppet och relativt välbevarat, en del klotter och sotade väggar/tak i gångarna efter diverse eldning. Batteriplatsernas väggar består av korrugerade plåtar säkrade med stålstänger. Framför batteriplatserna är det djupa diken med bohålor för grytdjur.

Området rensat från sly under hösten 2010.

Bilder uppdaterade 141221.

Film hittar du här: https://www.youtube.com/watch?v=YYUVAMtiLqk

Karby Ksp värn.

RAÄ-nummer Täby 61:1

N59.28.586 E18.03.181

I skogspartiet vid Karby Gård som omges av på/ avfart från Bertorpsvägen mot Norrortsleden västerut från Bergtorpsvägen finns ett kulsprutevärn som klarade sig från vägbygget. Värnet är välbevarat och består av en ingång och eldställning med lavetten kvar.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#36.4

Troligen har det funnits en vägspärr här, inga rester finns dock kvar.

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+61%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0061-01-D.jpg

Prästgårdsfortet.

RAÄ-nummer Täby 443:1

N59.28.989 E018.03.898

Ligger i Täby Kyrkby.

Parkera vid Åkerivägen/ Ängsvägen och gå stigen (inte grusvägen/cykelvägen) in i skogen längs med ån ca 300 m Ö. Det finns en del taggtråd runt fortet, inuti är det fullständigt nerklottrat med sprayfärg och en hel del krossat glas. Fortet är trots detta värt ett besök då det är relativt rensat runt omkring och fortet är lättöverskådligt.

Vid ovan angiven parkering finns det en bit söderut (mot Karbybatteriet) längs med Roslagsbanan ett skyttevärn som är kraftigt överväxt.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#19.0

Länk till film: https://www.youtube.com/watch?v=D7p5D1c8Ltk&t=373s

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+443%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0443-01-D.jpg

Prästgårdsfortets skyttevärn.

RAÄ-nummer Täby 444:1

N59.28.955 E018.03.753

Utmed stigen på väg till Karbyfortet från ovan angiven position är det en hög jordvall till höger. På andra sidan vallen finns ett skyttevärn i flera sektioner med gjutna stenar i gott skick. Detaljplan för området med bostadshus som kommer väldigt nära detta skyttevärn. Detaljplanen finns på Täby kommuns hemsida.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#20.0

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+444%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0444-01-D.jpg

Ängsvägens skyttevärn.

RAÄ-nummer Täby 445:1

N59.28.940 E018.03.581

Mellan åkern och Roslagsbanan vid ovan angiven parkering finns det ett mindre skyttevärn bestående av jordvall och staplade stenar. Inga gjutna delar och värnet är till viss del raserat.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#37.6

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+445%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0445-01-D.jpg

Skyttevärn vid Frestavägen, fort Stenberg

RAÄ-nummer Täby 447:2

Det östra partiet

N59.28.988 E018.03.197

Vissa källor kallar detta Fort Stenberg, det fanns en kompanichef vid namn Arne Stenberg som var här.

Vid rondellen Bergtorpsvägen/ Vikingavägen/ Frestavägen finns det en röd byggnad och en telemast. Det finns tre sektioner av skyttevärn på platsen åtskilda av en sänka mellan kullarna. På kullen till vänster om masten finns det rester av löpgravar och grävda skyttevärn. Värnet är kraftigt överväxt och stora delar är raserade. Detta är den östra delen av löpgraven.

Det västra partiet

N59.29.003 E018.03.107

Den västra delen finns på kullen till höger om telemasten och är i något bättre skick och slutar vid Roslagsleden.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#17.0

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+447%3A2&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0447-01-D.jpg

Såstaholms kulsprutevärn.

RAÄ-nummer Täby 450:3

N59.28.916 E018.02.501

Nedanför Ståstaholms kursgård finns det ett kulsprutevärn med en lavett och ett skyddsrum som det är möjligt att gå in i. Värnet är omgivet av ett Gunnebostaket då värnet ligger i en hage, intill finns det rester av ett skyttevärn som består av en jordvall.

På höjden Ö om värnet finns ett längre raserat värn.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#home.6

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+450%3A3&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0450-01-D.jpg

Skyttevärn vid Fällbro/ Fort Froden.

RAÄ-nummer Täby 446:1

N59.28.819 E018.00.965

På båda sidor om Skålhamravägen vid Hagby Ekopark finns det ett skyttevärn som bör vara den östra delen av Albypasset. Det finns ett antal runstenar alldeles intill vägen skyddade av betongvall. Dessa ingår i "Runriket" och det finns en skylt med detta namn på platsen. Kallas i Täby hembygdsförenings skrift nr 32 om Visinge Gård för "Fortet Froden". Froden kommer från namnet på sjön som fanns här tidigare.

Den östra delen är mer välbevarad och tydligt än den västra delen då den bitvis är nedsprängd i berget. I början av värnlinjen finns det en minnessten bland annat med texten "Langborg".

Det nedsprängda partiet består av gjutna väggar och i respektive ändar består löpgraven av stensatta murar. I sin helhet är den östra delen ungefär 130 meter lång och det gjutna partiet är ungefär 170 cm djupt. Det finns ett förrådsutrymme som det är svårt och väldigt onödigt att ta sig in i då man tippat skräp framför ingången, inne i utrymmet finns det mer skräp. Löpgraven är delvis överväxt och fylld med diverse bråte men det är möjligt att gå i löpgraven hela vägen. 

Den västra delen börjar direkt intill Skålhamravägen och är ungefär 80 meter lång och mycket grund. Vid mitten finns det en minnessten med texten I.Pi. I slutet finns det ett betongfundament, ser samtida ut. Det sitter rester av tjocka stålstänger i vardera hörnen. Det har funnits en batteriplats i området, oklart om detta har med den att göra.

Vid parkeringen finns det rester av en vägspärr som på Fortforum kallas "Hitlergrind", idag återstår två betongpelare med stålfästen.

Bilderna finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#18.1

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+446%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0446-01-D.jpg

Hagby batteri.

RAÄ-nummer Täby 453:1

N59.28.573 E018.00.295

Numera är hela batteriplatsen plomberad med schaktmassor.

På kullen till vänster om återvinningsstationen på SÖRAB´s anläggning finns det en batteriplats med två batteriplatser förbundna med gångar och en observationsplats. Intill finns det ammunitionsdurk. Platsen var öppen och det var möjligt att gå in. Det ligger mycket skräp i gångarna men i övrigt var platsen välbevarad. Det finns en del taggtråd vid grinden. 

Detaljplan för området, ett värmeverk är planerat oklart när/ om det byggs.

Bilderna före övertäckning finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#39.8

Länk till RAÄ objektbeskrivning:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?label=T%C3%A4by+453%3A1&url=01%2F0160%2F104%2Fdokument%2F104-0453-01-D.jpg

Länkar till andra sidor med information:

http://www.expatonline.se/fort/  (Fortforum, gratis registrering krävs- väl värt besväret.)

Referenser och källor:

Täby kommuns hemsida,Fornminnesvård Täby Kommun, DN.se, jr4it.com, Wikipedia, Kustartilleriet.se,Runeberg.org/ Nordisk familjebok, geocaching.com, fortforum.se, boken "Militär utflykt", Riksantikvariets fornsök, Hitta.se,  Täby hembygdsförening, Eric Jarneberg "Från ledung till landstorm", Fahlgren "Garnisonsminnen i huvudstadsområdet".