bevarat.se

Minnesstenar i norra landfronten.

Under sommaren 2011 började befästningsgruppen att diskutera fenomenet med minnesstenar. Vid värnet vid dagiset på Gribbylundsvägen är koncentrationen av stenar stor, fyra stycken fullbordade och en som är en ”provsten” samt de tre vid busshållplatsen. Oklart var dessa vid busshållplatsen kommer ifrån., möjligen kan de från början ha varit placerade i det värn som försvann när Löttingelundsvägen byggdes. Vi tyckte att det vore märkligt om det bara var där och vid Skogberga dessa stenar fanns. När hösten kom påbörjade vi en mer noggrann inventering i alla värn. Stenar som vi hittat har vi jämfört med redan dokumenterade fynd i RAÄ FMIS och i litteraturen.

Då de inte fanns med i RAÄ FMIS drog vi slutsatsen att dessa i enlighet med fornminneslagen inte var inrapporterade. Kontakt togs med Länsstyrelsen och en viss mailväxling inleddes. De stenar som är nyupptäckta eller allmänt kända men inte beskrivna i RAÄ FMIS inrapporterades 2011-11-21 och finns nu med som tillägg i objektsbeskrivningarna. Även senare fynd, senast under sommaren 2013, är inrapporterade.

Litteraturen har angivit antalet till sju minnesstenar, Götastenar (I2), i försvarslinjen, vi har hittills hittat 23 stycken varav 10 Götastenar. Stenarna har ofta varit mycket överväxta av mossa och svåra att hitta. Nu har vi hittat minst en minnessten i de flesta värnen.

Sten nummer 22 i denna presentation är den som vållat oss mest bekymmer. Namnet Langborg finns inristat och vi vet inte vem han var. Likaså finns det en ring med ett kors i som vi inte heller är på det klara med vad det betyder i detta sammanhang. Korset kan vara det som Landstormen hade som symbol, gult kors mot blå botten i en rund ring.

Vi har uppgifter om fler stenar men dessa har vi ännu inte hittat. Tips mottages tacksamt, under kontaktfliken hittar du kontaktvägar.

På minnesstenarna består oftast inskriptionen av en förbandsförkortning och ett årtal.

4 stycken minnesstenar av I1.

10 stycken minnesstenar av I2

2 stycken minnesstenar av I26

3 stycken minnesstenar av Landsstormskompanier.

4 stycken minnesstenar med okända förband och ursprung.

Information om de olika förbanden hittar du på nedan länkar:

Redovisningen av stenarna från öster och västerut. De flesta stenarna har inskriptioner som inte är ifyllda med färg. Bilder på stenar med ljus text är ifyllda för fototillfället och detta sköljdes bort efteråt. Det kan vara svårt att se inskriptionerna när stenarna är blöta.

Bilder på stenarna hittar du här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#56.10

1. Värn vid Lugnetfortet.

RAÄ 431

N59.27.489 E018.08.110

Inskription:

"I1"

"1904"

2. Värn vid Lugnetfortet.

RAÄ 430:3

N59.27.561 E018.08.032

Inskription:

"I1"

"1904"

3. Värnet bakom Ö Arningefortet.

RAÄ 430:1

N59.27.583 E018.07.960

Inskription:

"I1"

"1904"

4. Värn vid Skavlöten.

RAÄ 425

N59.27.187 E018.07.027

Inskription:

"I26"

"1.PL"

"B BATT"

5. Värn vid Skavlöten, i muren på det ostligaste av de öppna Ksp värnen.

RAÄ 425

N59.27.843 E018.06.972

inskription:

"I26"

"1904"

6. Skavlöten.

RAÄ 242

N.59.27.913 E018.06.687

X 6596136

Y 1630753

Inskription:

"I.2"

"1904"

Stenen är 75 cm hög och 115 cm bred.

Texten/ bokstäverna är 24 cm höga och 10 cm breda.

Ej tidigare beskriven, anmäld till RAÄ.

7. Värn vid Skavlöten.

N59.27.917 E018.06.646

Inskription i röd färg:

"I2"

"1904"

8. Värn vid Skavlöten.

RAÄ 424

N59.27.915 E018.06.625

Inskription:

"I2"

"1904"

Ej tidigare beskriven, anmäld till RAÄ.

9. Värn vid Skavlöten.

RAÄ 424

N59.27.953 E018.06.527

Inskription:

"I2"

10. Skavlöten.

RAÄ 424

N 59.27.927 E 018.06.484

X 6596151

Y 1630554

Inskription:

"I"

Stenen är 32 cm hög och 50 cm bred.

Texten är 18 cm hög och 6 cm.

Ej tidigare beskriven, anmäld till RAÄ.

11. Värn vid Gribbylund.

RAÄ 435

N59.28.182 E018.05.604

Inskription:

"E"

12. Värn vid Gribbylund.

RAÄ 435

N59.28.181 E018.05.606

Inskription:

"LS" (Landsstorm)

"4K 6B"

"1914"

13. Värn vid gribbylund.

N59.28.182 E018.05.613

Inskription:

"I2"

"Lifkomp"

"1907"

14. Värn vid Gribbylund.

RAÄ 435

N59.28.184 E018.05.575

Inskription:

"Dp Kp1"

"I2"

"19-14"

15. Värn vid Gribbylund.

RAÄ 435

N59.28.185 E018.05.539

Inskription:

"I2"

"4 Komp"

"1907"

16. Busshållplatsen Gribbylund/ Löttingelundsvägen.

RAÄ 436

N59.28.229 E018.05.482

Inskription:

"I.2." "9.K."

"1914"

17. Busshållplatsen Gribbylund/ Löttingelundsvägen.

RAÄ 436

Inskription:

"I.2." "6.K"

"1907"

18. Busshållplatsen Gribbylund/ Löttingelundsvägen.

RAÄ 436

Inskription:

"I2"

"7.Komp."

"1909" Enligt RAÄ FMIS men ser på plats mer ut som "1904"

19. Gullsjöfortet, värnet.

RAÄ 439

N 59.28.490 E 018.048.817

X 6597136

Y 1628938

Inskripton:

"I.1.7.K"

Ej tidigare beskriven, anmäld till RAÄ.

20. Värnet vid Skogbergafortet.

RAÄ 423

N59.28.750 E018.04.791

Inskription:

"L"

"45.b"

"6.bat. 2 Komp."

"3:Plut:"

"1914"

21. Grusplanen vid Skogbergafortet. Fanns ursprungligen i värnavsnittet där Norrortsleden numera drar fram.

N59.28.776 E018.04.736

Inskription:

"L"

"45:b"

"6 Bat. 2 Komp."

"2 Plut"

"1914"

22. I värn vid Froden/ Fällbro.

RAÄ 446.

N59.28.826 E018.00.931

Inskription:

"1914"

"II Komp"

"II pl"

"LANGBORG"

23. I värn vid Froden/ Fällbro.

RAÄ 446

N59.28.824 E018.00.877

Inskription:

"IPI"

Källor:

E. Jarneberg "Från ledung till landsstorm".

B Fahlgren "Garnisonsminnen i huvudstadsområdet".

Föreningen för garnisonsminnen i huvudstadsområdet http://www.jr4it.com/minnen/startframe.htm

RAÄ FMIS.

RAÄ Fornsök.

Wikipedia.

Stenarnas antal är fördelade över förbanden enligt följande: