bevarat.se

Koordinater till alla objekt som finns i det som kallas norra fronten eller korvlinjen och lite annat:

Säby skyddsvärn. N59.26.239 E018.13.183

Säby skyddsvärn 2 N59.26.379 E018.12.865

Säby skyddsvärn 3 N59.26.393 E018.12.812

Sandvikens batteri. N59.27.205 E018.08.844

Det tredje skyddsrummet vid Sandvikens batteri. N59.27.236 E018.08.857

Lugnetfortet. N59.27.451 E018.08.207

Östra Arningefortet /Carl Robert Lamms fort. N59.27.624 E018.07.975

Västra Arningefortet. N59.27.83 E018.07.473

Västra Arningefortets kulsprutevärn. N59.27.825 E018.07.423

Löpgravarna vid Arninge. N59.27.617 E018.07.684

Fort och värn vid Skavlöten. N59.27.854 E018.06.912

Löpgravarna vid Skavlöten. N59.27.904 E 018.06.485

Gribbylundsvägen. N59.28.177 E018.05.619

Värngränd. N59.28.224 E018.05.130

Margretelundsfortet/ Gribbylundsfortet.N59.28.264 E018.04.865

Gullsjöfortet. N59.28.499 E018.04.850

Skogbergafortet. N59.28.754 E018.04.674 

Skogbergafortets ksp värn. N59.28.813 E018.04.765

Karby kohage, värn. N59.28.789 E018.04.024

Karbybatteriet. N59.28.337 E018.03.517

Karby Ksp värn. N59.28.586 E18.03.181

Prästgårdsfortet. N59.28.989 E018.03.898

Prästgårdsfortets löpgrav.N59.28.955 E018.03.753

Ängsvägens löpgrav.N59.28.940 E018.03.581

Löpgravar vid Frestavägen.

Det östra partiet N59.28.988 E018.03.197

Det västra partiet N59.23.003 E018.03.107

Såstaholms kulsprutevärn. N59.28.916 E018.02.501

Löpgrav/ skyttegrav vid Fällbro. N59.28.819 E018.00.965

Hagby batteri. N59.28.573 E018.00.295

Fjäturen. N59.27.708 E017.59.887

Torslunda 1. N59.28.983 E017.58.472

Torslunda 2. N59.29.011 E017.58.507

Torslunda 3. N59.29.071 E017.58.669

Torslunda 4. N59.29.043 E017.58.906 (Kullen på samma sida som Stora Alby)

Stora Alby 1. N59.29.072 E017.59.200

Stora Alby 2. N59.28.825 E017.59.630

Torslunda. N59.29.298 E017.59.540

Norrsätra värn. N59.27.886 E017.58.746

Gillbo värn. N59.28.946 E017.54.361

Vasavägens värn. N59.29.124 E017.53.844

Rotebrovärnet Västra. N59.28.674 E017.55.022

Rotebrovärnet Östra. N59.28.718 E017.55.207

Sollentunabatteriet. N59 28.110 E017.55.034

Svartinge 1. N59.29.253 E017.53.158

Svartinge 2. N59.29.218 E017.53.126

Svartinge 3. N59.29.247 E017.53.018

Ed´s värn 1. N59.30.418 E017.51.773

Ed´s värn 2. N59.30.610 E017.51.208

Ed´s värn 3. N59.30.717 E017.51.102

Ed´s värn 4. N59.30.738 E017.51.021

Länkar till andra bra sidor med information:

http://www.expatonline.se/fort/  (Fortforum, gratis registrering krävs- väl värt besväret.)

Referenser och källor:

Täby kommuns hemsida,Fornminnesvård Täby Kommun, DN.se, jr4it.com, Wikipedia, Kustartilleriet.se,Runeberg.org/ Nordisk familjebok, geocaching.com, fortforum.se, boken "Militär utflykt", Riksantikvariets fornsök, Hitta.se,  Täby hembygdsförening.

Tack "tmad" och "karl-e" för tips och korrektur. 

Tack till Jan Rosenberg för värdefull information under den korta tid vi hann känna varandra