bevarat.se

Täby hembygdsförening.

Täby hembygdsförening har en sektion (Befästningsgruppen) med ambitionen att bevara och göra vissa objekt mer visningsvärda. Information om detta finns på länken nedan. 

http://www.hembygd.se/index.asp?lev=29993

Kontakt?

Vill du komma i kontakt med befästningsgruppen gör du det enklet via befastningsgruppen@hotmail.se

Facebook.

Befästningsgruppen finns naturligtvis på facebook under Norra landfronten/ Befästningsgruppen.

Känner du att du vill hjälpa till med arbetet för bevarandet av denna frontlinje, bistå med tips eller har ett allmänt intresse för denna befästa linje kontakta oss då för mer information.

Nya medlemmar i gruppen är varmt välkomna.

Bli medlem:

Betalande medlemmar i Täby Hembygdsförening är vid anmält intresse välkomna som medlemmar i Befästningsgruppen.

Medlem i Täby Hembygdsförening blir man genom att sätta in årsavgiften på Plusgirokonto60 47-5. Årsavgiften är 2015 fastställd till 200 kr pr familj.

Uppge fullständig adress.