bevarat.se

Korvlinjen, täbyavsnittet i samarbete med Täby hembygdsförening.

Kartbilen är Täby kommuns "turistkarta", plottning och sammanställning är utförd av Staffan Leijon.

Bilden och den förra finns även i galleriet och är nedladdningsbar:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 värn sö. Lugnetfortet

 Lugnetfortet

 värn mellan lugnet&Ö. Arningefortet

 Ö. Arningefortet

 värn mellan Ö.&V. arningeforten

 V. Arningefortet

 värn mellan V. Arningefortet & SkavlötenKSP värn

 Skavlöten KSP värn

 värn V. Skavlöten KSP värn

 värn V. Rönningesjön

 värn med KSP värn S. Löttingevägen

 Gribbylundsfortet

 värn framför Gribbylundsfortet

 Gullsjöfortet

 värn bakom Gullsjöfortet

 värn mellan gullsjö & Skogbergaforten

 Skogbergafortet

 KSP värn N. Skogbergafortet

 Ö. Karby batteri

 ksp värn N.V. Karby batteriet (bergtorpsv-norrortsled.)

 Karby batteriet

 värn S.Ö. Prästgårdsfortet (kohagen)

 Prästgårdsfortet

 värn V. Prästgårdsfortet

 värn S. Ängsvägen

 värn Frestav/(Vikingavägen)

 värn Ö. Såstaholm

 KSP värn Såstaholm

 värn S. Valentunasjön Fällbro, båda sidor Skålhamrav.

 Hagby(Froden) batteriet IGENFYLLT