bevarat.se

Välkommen till några sidor om bevarade och kvarlämnade rester av det svenska försvaret och beredskapstiden.

Övervägande delen av materialet handlar om  norra "Korvlinjen" eller Norra landfronten som den också kallas som ligger utanför Stockholm.

Klicka på länkarna ovan för att komma till olika avsnitt.

Täbyavsnittet produceras i samarbete med Täby hembygdsförenings befästningsgrupp.

Under fliken "Norra landfronten Täby" finns deras program relaterat till detta ämne presenterat.

Vill du komma i kontakt med oss, se mer information under fiken "Kontakt".

På resten av sidorna är objekten beskrivna och vid varje objekt finns en direktlänk till bilderna som berör aktuellt objekt.

Nedan finns en länk till respektive album.

Bilder på objekt som beskrivs på fliken "Norra fronten Täby" finns här: http://korvlinjentaby.bevarat.se/#home

Bilder på objekt som beskrivs på fliken "Övrigt Norra fronten" finns här: http://ovrigakorvlinjen.bevarat.se/

Bilder på objekt som beskrivs på fliken "Blandad fortifikation" finns här: http://blandadfortifikation.bevarat.se/#home

Vad är syftet med dessa sidor?

Tanken med dessa sidor är att tillsammans med Täby hembygdsförenings befästningsgrupp dokumentera och visa bilder på denna norra försvarslinje, ge lite beskrivningar och ange objektens lägen i WGS84 innan allt försvinner. Vissa fortnamn kan vara felaktiga då vi inte har kunnat hitta den samtida namngivningen på dessa, likaså är kanske inte alltid terminologin helt rätt av samma anledning. Vi gör inte heller anspråk på att redovisningen av värn mm är fullständig eller korrrekt då vi inte vet om vissa anläggningar hör till linjen eller tillkommit före/ efter. Studier av gamla kartor anger att det har funnits eller varit planerat med vissa anläggningar men av detta finns inte alltid något kvar. Nya vägar och bostadsområden har gjort att vissa objekt har försvunnit.

Värnen är namngivna efter närmaste gård, gata eller område.

Objekten redovisas med start längst österut och fortsätter västerut mot Ed, alltså inte i alfabetsik ordning.